Privacy is een groot goed

Voor Wijnhuis Schagen is de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens een serieuze zaak. Daarom hebben wij in dit Privacybeleid voor je uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Wijnhuis Schagen zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, hierna: “de Verordening” alsmede de overige toepasselijke wet- en regelgeving. Wijnhuis Schagen kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kun je ons Privacybeleid te allen tijde inzien.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan je kun je contact opnemen met Chris Slijboom, via info@wijnhuisschagen.nl of 0636199013.

Toestemming voor gegevensverwerking
Indien je via onze website een contactformulier invult, dien je een aantal persoonlijke gegevens in te voeren. Voordat je jouw persoonlijke gegevens kunt doorsturen ter verwerking, geeft je ons toestemming voor de verwerking ervan door middel van het aankruisen van het vakje onder aan het formulier. Pas nadat je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, worden de door jou ingevulde gegevens opgeslagen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als je Wijnhuis Schagen een e-mail stuurt, zullen wij je gegevens gebruiken om jouw vragen te beantwoorden. In het kader van een commerciële relatie zouden wij je berichten en/of uitnodigingen kunnen sturen. Wijnhuis Schagen kan persoonsgegevens ook verwerken om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen, voor de financiële afhandeling, om goederen en diensten bij je af te leveren en/of om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wijnhuis Schagen verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verwerkt:

voor- en achternaam;
telefoonnummer;
adresgegevens;
e-mailadres;
overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (mondeling en schriftelijk).

Beveiliging persoonsgegevens
Wijnhuis Schagen treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wijnhuis Schagen bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina’s van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Daarnaast gebruiken wij cookies van Facebook en Google om je op een later moment nog een keer te benaderen met leuke aanbiedingen of nieuwe producten.

Je kunt de cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of toestemming geven). Als je toestemming hebt geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert wanneer dat is geregistreerd, dan zal opnieuw toestemming worden gevraagd wanneer je onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt je in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meest browsers.

Jouw rechten
Indien je Wijnhuis Schagen toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, heb je te allen tijde het recht om de verleende toestemming in te trekken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Je hebt het recht om Wijnhuis Schagen te verzoeken inzage te verlenen in jouw door Wijnhuis Schagen verantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dien je te richten aan Wijnhuis Schagen.

De verzoeken zullen binnen een maand inhoudelijk worden afgehandeld.

Afhankelijk van de doeleinden van de gegevensverwerking zullen persoonsgegevens korter of langer worden bewaard. Wijnhuis Schagen is verplicht om desgevraagd mee te delen hoe lang jouw gegevens worden bewaard.

Klachten over de gegevensverwerking door Wijnhuis Schagen kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.